Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017


Punk Rock Party Οικονομικής Ενίσχυσης !
Λοφος Στρἐφη (Θεατράκι)
'Ωρα: 21:30
Παράσκευη 29 Σεπτεμβρίου 2017

Τα χρήματα θα διατέθουν για τη διοργάνωση diy συναυλίας, τα έσοδα της οποίας θα δώθουν σε πολιτικούς κρατούμενους.

Σε περἰπτωση κακοκαιρίας το πάρτυ θα πραγματοποιήθει στη Νομική Σχόλη Αθηνών, Σόλωνος&Σίνα. 

100% Punk Rock Collective